Entreprenom 2005 - det vinnande laget

Från vänster: Frida Berglund, Erik Jonsson, Anna Levin och Eva Nylander.

Entreprenom drivs av entreprenörskapscentrat CEIB vid Handelshögskolan på Umeå universitet. Syftet med projektet är att öka studenternas intresse för och kunskap om entreprenörskap och affärsidéutveckling.

Deltagarna får i grupper arbeta fram en affärsidé som utvecklas kontinuerligt under träffarna med hjälp och återkoppling av experter från näringslivet. På så sätt ges en unik kunskap om hur affärsidéprocesser går till i praktiken. Affärsidén redovisas under den sista workshopen inför en jury bestående av personer från näringslivet. Vinnande lag får pris och ett stipendium som delas ut på den årliga entreprenörskapsveckan i maj.